Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji pn. „MAKRO-kierunki w MIKRO-biologii”, która odbędzie się 2 grudnia 2019 roku w Auli Głównej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Szczególny pretekst do zorganizowania konferencji stwarza mijające w tym roku 70 lat istnienia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. To właśnie uczczeniu tego jubileuszu poświęcona jest konferencja, a przede wszystkim otwierająca ją sesja historyczna, w czasie której będziemy chcieli odtworzyć, choćby w zarysie, historię Oddziału oraz przywołać głównych jej architektów – skrótowo zaprezentować sylwetki osób, które niemałą część swojego życia wypełniły działalnością na rzecz Towarzystwa, a zwłaszcza aktywnością organizacyjną i kierowniczą w ramach warszawskich struktur terenowych. Niestety wiele spośród tych osób już odeszło. Tym, którzy pozostali i nierzadko wciąż angażują się w pracę na rzecz Oddziału, chcemy – w imieniu całej oddziałowej społeczności – gorąco podziękować, wręczając okolicznościowe medale i dyplomy.
Z uwagi na swój kontekst historyczny, konferencja ma unikatowy charakter. Trudno, bowiem znaleźć jakiekolwiek archiwalne ślady podobnego wydarzenia, lub o mniejszej skali – sympozjum, posiedzenia, dedykowanego obchodom rocznicowym Oddziału. Tym większy zaszczyt, choć jeszcze większe wyzwanie i odpowiedzialność po stronie organizatorów.
Jubileusz 70-lecia Oddziału Warszawskiego PTM daje też wyjątkową okazję dla przeglądu osiągnięć współczesnej mikrobiologii, w jej kluczowych obszarach – tytułowych MAKRO-kierunkach. Tutaj, głos oddajemy wybitnym specjalistom, uznanym autorytetom w poszczególnych dziedzinach, zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym i – co równie ważne ze względu na okoliczności spotkania – osobom, które swoją działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, edukacyjną, realizują w ośrodkach na terenie Warszawy. Celowym było, więc zamierzenie, aby konferencja, w jej części naukowej, poruszała zagadnienia mikrobiologii światowej w wystąpieniach przedstawicieli mikrobiologii warszawskiej. Ten uprzywilejowany dla Warszawy, z racji oddziałowego święta, dobór wykładowców, w żaden sposób nie regionalizuje całego wydarzenia. Przeciwnie, intencją organizatorów jest przyciągnięcie licznego grona uczestników spoza Warszawy i Mazowsza. Liczymy bardzo na udział koleżanek i kolegów ze wszystkich oddziałów terenowych PTM. Gorąco zapraszamy także osoby zawodowo związane z mikrobiologią lub dziedzinami pokrewnymi, w tym medycyną, weterynarią, biotechnologią, a też przemysłem rolno-spożywczym, farmaceutycznym, itp., które nie są zrzeszone w PTM. W końcu, będzie nam niezwykle miło gościć studentów i doktorantów, zwłaszcza kierunków biologicznych, medycznych i weterynaryjnych, a także wszystkich już tylko zainteresowanych mikrobiologią, nie związanych z nią wykształceniem lub uprawianą profesją.
Wszystkim uczestnikom konferencji oferujemy możliwość aktywnego udziału poprzez prezentację wyników badań własnych w trakcie 6 tematycznych sesji plakatowych oraz w formie publikowanych doniesień zjazdowych. Dla autorów najciekawszych doniesień, w każdej kategorii tematycznej, ufundowane zostały nagrody.
Chciałbym, aby zapowiadana konferencja była spotkaniem historii i perspektywy dnia dzisiejszego, wspomnieniowej refleksji i wyzwań współczesności, międzypokoleniową wymianą myśli i doświadczeń, która przyczyni się do większej integracji środowiska polskich mikrobiologów nie tylko na polu współpracy naukowo-badawczej, ale też w wymiarze społecznym, jako spadkobierców wspólnej historii i tradycji.

Z życzeniami miłych spotkań i inspirujących dyskusji

Dr n. med. Tomasz Jagielski
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego  PTM
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego