Komitet organizacyjny

Organizator:
Oddział Terenowy PTM w Warszawie

Komitet Organizacyjny:
Dr Tomasz Jagielski (przewodniczący)
Dr hab. Edyta Podsiadły
Dr hab. Aleksandra Zasada
Dr Renata Godlewska
Dr Katarzyna Piekarska
Dr Magdalena Szuplewska
Dr Zofia Bakuła