Rejestracja

Streszczenie taknie

Członek PTM taknie
UWAGA! Potwierdzeniem poprawności rejestracji jest otrzymanie wiadomości e-mail wygenerowanej z systemu, na adres wskazany w formularzu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z siedzibą przy ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane jedynie w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji. Po zakończeniu konferencji dane zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.