Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Dr Renata Godlewska – Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTM 
Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Tel.: 22 55 41 323
E-mail: renatag@biol.uw.edu.pl

Kontakt w sprawie streszczeń:

Dr hab. Radosław Stachowiak 
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Tel.: 22 55 41 311
E-mail: radeks@biol.uw.edu.pl