Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTM – dr Renata Godlewska
Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, renatag@biol.uw.edu.pl

Kontakt w sprawie streszczeń:
Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM – dr hab. n. med. Aleksandra Zasada
Zakład Bakteriologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, azasada@pzh.gov.pl

Organizator:
Oddział Terenowy PTM w Warszawie
Przewodniczący Oddziału – dr n. med. Tomasz Jagielski
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, t.jagielski@biol.uw.edu.pl