Lokalizacja

Gmach Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. I. Miecznikowa 1; 02-096 Warszawa
Sala: 9b (Aula główna)