Program

Od Godz. 1030 Rejestracja uczestników
Godz. 1100-1230 – SESJA HISTORYCZNA
Godz. 1100 Otwarcie konferencji i powitanie gości
Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii UW
Dr Tomasz Jagielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTM
Godz. 1115 Słowo od Zarządu Głównego PTM
Prof. dr hab. Stefan Tyski – Prezes PTM
Godz. 1120 Krótki rys historyczny Oddziału Warszawskiego PTM
Dr Tomasz Jagielski
Godz. 1150 Wręczenie okolicznościowych medali i dyplomów
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM
Godz. 1230-1250 Przerwa kawowa
Godz. 1300-1530 – SESJA NAUKOWA – CZ. I
Godz. 1300-1325 Antybiotykooporność: konsekwencje mikrobiologiczne, epidemiologiczne i kliniczne
Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków
Godz. 1325-1350 Mikrobiologia żywności: wczoraj, dzisiaj i jutro
Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
Zakład Mikrobiologii
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Godz. 1350-1415 Aktualne problemy weterynaryjnej diagnostyki mykologicznej
Prof. dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. SGGW
Katedra Nauk Przedklinicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Godz. 1415-1440 Farmakopealne badania produktów leczniczych zawierających antybiotyki
Prof. dr hab. Stefan Tyski
Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowy Instytut Leków
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
Godz. 1440-1530 Przerwa obiadowa, SESJA PLAKATOWA
Godz. 1530-1700 – SESJA NAUKOWA – CZ. II
Godz. 1530-1555 70 lat z wirusami – co nam aktualnie zagraża?
Prof. dr hab. Włodzimierz Gut
Główny Inspektorat Sanitarny
Dr hab. Katarzyna Pancer
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Godz. 1555-1620 Antybiotykooporność w środowisku naturalnym – przyczyny i konsekwencje
Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
Zakład Mikrobiologii Stosowanej
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Godz. 1620-1645 Struktura genomów bakteryjnych
Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
Zakład Genetyki Bakterii
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Godz. 1645-1710 Zastosowanie mikrobiologii w przemyśle kosmetycznym
Mgr Magdalena Piwowarska
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.
Godz. 1710-1730 Ogłoszenie autorów wyróżnionych plakatów
Zamknięcie konferencji
Pożegnalny koktajl