Informacje ogólne

Termin i miejsce zjazdu:
X grudnia, 2019 roku
Gmach Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. I. Miecznikowa 1; Warszawa
Sala: 9b (Aula główna)

Ważne daty:
do XX.XX.2019 – zgłoszenia streszczeń
do XX.XX.2019 – wyniki kwalifikacji streszczeń
do XX.XX.2019 – zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe

Opłata konferencyjna:
Członkowie PTM z opłaconą składką członkowską za rok 2019 – uczestnictwo darmowe (wymagana rejestracja)

Inni uczestnicy – 100 PLN

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na rachunek bankowy do dnia X.Y.2019 r.,
z dopiskiem: „imię i nazwisko, Makro-kierunki w Mikro-biologii”

Dane rachunku:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. XXXXX XX, XX–XXX Warszawa
Bank XYZ
Numer rachunku:

Wymagania dotyczące streszczenia
Streszczenie w formacie .doc lub .docx należy załączyć zakładce „Rejestracja”
Język – polski
Czcionka – Times New Roman
Tytuł – X pt
Afiliacja – X pt
Tekst –X pt  – odstępy między wierszami – X
Wyrównanie –
Maksymalna długość streszczenia – X znaków, wyłączając tytuł, afiliacje i źródła finansowania.
Poniżej znajduje się plik zawierający wzór formatowania. Prosimy trzymać się zalecanego wzoru.

Punkty edukacyjne:
Każdemu uczestnikowi przysługuje X punktów edukacyjnych. 
Potwierdzeniem będzie certyfikat wydawany na koniec konferencji. 

Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe należy zarejestrować się w zakładce Rejestracja.