Informacje ogólne

Termin i miejsce zjazdu:

2 grudnia 2019 r.
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
ul. I. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Sala: 9B (Aula Główna)

Organizator:

Oddział Terenowy PTM w Warszawie

Komitet Organizacyjny:

Dr Tomasz Jagielski (przewodniczący)
Dr hab. Edyta Podsiadły
Dr hab. Aleksandra Zasada
Dr Renata Godlewska
Dr Magdalena Szuplewska
Dr Zofia Bakuła

Ważne daty:

1 września – 31 października 2019 r.  – przyjmowanie streszczeń
1 października – 10 listopada 2019 r. – wyniki kwalifikacji streszczeń
1 września –  15 listopada 2019 r. – rejestracja uczestników

Opłata konferencyjna:

Członkowie PTM z opłaconą składką członkowską za rok 2019 (do 1 listopada br.) są zwolnieni z opłaty konferencyjnej (wymagana rejestracja)

Dla pozostałych uczestników opłata wynosi: 100 PLN brutto

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na rachunek bankowy do dnia 30 listopada 2019 r.

W tytule opłaty należy podać: Imię, nazwisko, Makro-kierunki w Mikro-biologii

Dane rachunku:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa
Bank: BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

Punkty edukacyjne:

Za udział w konferencji, każdemu uczestnikowi przysługują 2 punkty edukacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2017, poz. 1510).

Certyfikat uczestnictwa będzie wydawany przy stoliku rejestracyjnym na koniec konferencji (w godz. 1700–1800)

Rejestracja uczestników:

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line znajdujący się w zakładce „Rejestracja”.

Wymagania dotyczące streszczenia:

Streszczenie, w języku polskim, w formacie .doc lub .docx należy załączyć zakładce „Rejestracja”.

Wzór streszczenia można pobrać tutaj.

UWAGA:

Tekst streszczenia (z wyłączeniem tytułu, nazwisk autorów, afiliacji, źródła finansowania) nie powinien przekraczać objętości 1 strony (ok. 400 wyrazów / 3000 znaków ze spacjami).

Należy ściśle przestrzegać konwencji edytorskiej podanej w przykładowym streszczeniu.

Wymagania dotyczące plakatu:

Dopuszczalny format plakatów: A0 (zalecany); B1; C1. Max. rozmiary 
plakatu: 120 cm (wys.) x 100 cm (szer.)

Materiały do umocowania plakatu będę wydawane przy stoliku rejestracyjnym.